martes, 24 de febrero de 2015

XERRADA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

El grup de joves hem treballat la violència de gènere a través d'una xerrada realitzada pel GAV.

Els Grups d'Atenció a la Víctima, o GAV, són uns equips de treball que hi ha a totes i cadascuna de les comissaries dels Mossos d'Esquadra per tal d'oferir un servei ràpid i confidencial a les dones i infants víctimes de la violència de gènere
En cas d'emergència cal trucar al telèfon 112.

La violència de gènere és una forma específica de Violència cap a la Dona. És, per tant, un terme més restrictiu que aquest i ve definit en la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere com tot acte de violència física o psíquica, incloses les agressions a la llibertat sexual, les amenaces, les coaccions o la privació arbitrària de llibertat que, com a manifestació de la discriminació, la situació de desigualtat i les relacions de poder dels homes sobre les dones, s'exerceix sobre aquestes per part dels qui siguin o hagin estat els seus cònjuges, o dels qui estiguin o hagin estat lligats a elles per relacions similars d'afectivitat, encara sense convivència.


No hay comentarios:

Publicar un comentario